.
Dette er en applikasjon til Elskolens praksislogg. Den benyttes for å kunne dokumentere praksis utført i hele læreløpet innen elektrofagene. Helt fra Vg1 elektro og ut læretiden, også kalt gjennomgående dokumentasjon.
Praksislogg for
elektrofagene
 
      
Du kan nå prøve en ny løsning for føring av praksis, du finner den på: https://elskolen.no/log