Dette er en applikasjon til Elskolens praksislogg. Den benyttes for å kunne dokumentere praksis utført i hele læreløpet innen elektrofagene. Helt fra Vg1 elektro og ut læretiden, også kalt gjennomgående dokumentasjon.
Praksislogg for
elektrofagene